Tableau 10.4 geliyor...

(23 Ağustos 2017)

Tableau 10.4 yeni versiyonları ile yakında...

10.4 versiyonu ile gelen yeni özellikler:

 • Daha İyi Veri Yönetimi
  • Datasource Certification: Artık Server kullanıcıları yayımladıkları datasource'ları sertifikalandırabilecekler. Böylelikle yayımlanmış datasource'un güvenilir ve bütün olduğunu son kullanıcı görüyor olacak.
  • Rapor üzerinde Fikir Alışverişi: Kullanıcılar yayımlanan raporlardan kesitler de alarak rapor ve dahilindeki veri üzerinden karşılıklı fikirlerini paylaşabiliyor olacaklar. Sadece yorum yazmanın ötesine geçiliyor olacak.
  • Datasource Önerme: ML (Machine Learning) algoritmaları sayesinde kullanıcılar artık hangi datasource'ları kullanabileceklerine önermeler ile ulaşabiliyor olacaklar.
 • MATLAB entegrasyonu
 • Dashboard Tasarımında Esneklik: Artık dashboard üzerine eklediğiniz sheet'lerdeki sol-sağ-alt-üst boşluklarını düzenleyip çerçevelendirmeniz kolaylaştırılacak.
 • Eski Versiyonlara Uyumluluk: Yeni versiyon ile yarattığınız raporları eski versiyonlar ile uyumlu kaydedip, yayımlayabileceksiniz.
 • Denodo: Yeni veri kaynağı seçeneği

Beta sürümlerini kullanmak isterseniz: Tableau Beta

Ref: Tableau Yeni Özellikler

Tableau ClearGraph İş Birliği

(9 Ağustos 2017)

Tableau ve ClearGraph işbirliği ile, Tableau ürünlerinin konuşma diliyle kullanımı üzerine çözümler geliştiriliyor.

Tableau & ClearGraph

Tableau 14 yıl önce kurulduğundan bugüne insanların verisini daha iyi anlaması ve daha kolay inceleyebilmesi için çalışmakta. Bu vizyonu çerçevesinde NLP (Natural Language Processing) aracılığı ile analize de imkan sağlamak amacıyla bu konuda öncü firmalardan olan ClearGraph ile işbirliğine gidiyor.

Tableau'nun yol haritasında, çok yakında zamanda yeni versiyonlarında da göreceğimiz ClearGraph ile NLP analizi artık kullanıcılara çok daha kolay veri analizi imkanı sağlayacak.

Videoda konu ile ilgili ClearGraph'tan kurucuları Andrew Vigneault ve Ryan Atallah'ın konuşmalarına ulaşabilirsiniz.

VIZ IN TOOLTIP

(27 Ekim 2017)

Bir süredir beklediğimiz Viz in Tooltip sonunda 10.5 Beta versiyonu ile geldi. Tooltip, Tableau görselleri üzerine gelindiğinde ortaya çıkan ve rapor kullanıcılarına ekstra veri detayları ve metinler sunarak raporu daha açıklayıcı ve kullanışlı hale getirdiğimiz bir özellik. 10.5 Beta ile artık tooltip içerisinde metinsel ifadeler dışında görsel tasarımlar paylaşmak da mümkün. Nasıl mı? Ülkelerin yıllara göre altın üretim verilerini kullanarak bir örnek üzerinden Viz in Tooltip nasıl yapılır görelim.

Elimizdeki veri Ülke Adı, Üretim Yılı ve Üretim Miktarı detaylarını içeriyor. Üretim Miktarı ve Ülke Adı’na tıklayıp, her bir ülke için toplam altın üretim miktarlarının görüntülenmesini sağlayalım.

Daha sonra Show Me’den Filled Map’i seçelim. Marks bölümünde Color üzerinde göreceğimiz Üretim Miktarı measure tipini AVG olarak değiştirip, her bir ülkenin ortalama üretim miktarının harita üzerinde renklendirilerek gösterilmesini sağlayalım.

Tableau kullanıcıya tooltip üzerinde gösterilmek istenebilecek measure ve dimensionları kendisi otomatikman atamış oldu. Örneğin Çin’in üzerine gittiğimizde aşağıdaki gibi Ülke Adı ve Avg Üretim Miktarı bilgilerini görebiliyoruz.

Marks bölümünden tooltip’e tıklayıp tooltip içerisinde gösterilen bilgileri değiştirmek mümkün. Avg Üretim Miktarı yerine Ortalama Üretim Miktarı yazmasını istediğimiz için, tooltip içerisindeki metni değiştirip kaydediyoruz.

Şimdi sıra "Viz in Tooltip" uygulamasına geldi.

Haritada renklerle ortalama üretim miktarlarını göstermiş olduk. Şimdi tooltip içerisinde bu ortalama değeri oluşturan her bir yıla ait üretim miktarlarını bar chart şeklinde göstermek istiyoruz. Bunun için yeni bir worksheet açıp, Üretim Miktarı ve Üretim Yılı bilgilerine tıklayıp aşağıdaki bar chart görüntüsünü elde ediyoruz. Haritada herhangi bir ülke üzerine geldiğimizde bu bar chart gösterileceği için, Tableau otomatikman bu iki görseli Ülke Adı’nı da kullanarak ilişkilendirecek, bar chart’a ülke adını da bir filtre olarak gönderecek. Dolayısıyla hazırladığımız bu bar chart’a herhangi bir ülke adı filtresi koymamıza gerek bulunmuyor. İlk Worksheet’i (target) Üretim Harita, ikinci worksheeti (source) Üretim Detay adıyla değiştirip kaydediyoruz.

Üretim Detay görselinin, Üretim Harita’daki tooltip içerisinde gösterilebilmesi için, Üretim Harita worksheetine geri dönüyoruz. Marks bölümünden Tooltip’e tıklayıp, Insert > Sheets > Üretim Detay seçimini yapıyoruz. Böylelikle source ve target sheet’lerimizi ilişkilendirmiş olduk.

Tooltip içerisine aşağıdaki gibi Üretim Detay sheet’inin eklendiğini göreceğiz.

<Sheet name="Üretim Detay" maxwidth="300" maxheight="300" filter="<All Fields>">

Buradaki maxwidth ve maxheight değerlerini değiştirerek, görüntülenecek tooltip penceresinin boyutunu ayarlayabiliyoruz. Tooltip çok büyük görünürse eğer, tekrar Üretim Detay woksheetine dönüp bar chart’ın enini ve boyutunu tutup çekerek küçülterek görseli daha küçük ve kullanışlı hale getirmemiz gerekecek. Üretim Detay worksheetinin boyutlarını biraz küçültüp, Üretim Miktarı measure’ını Marks bölümündeki Color kutucuğuna sürükleyip, bar’ların renklerinin de Üretim miktarına göre değişmesini sağlıyoruz. Yine Üretim Miktarı measure’ını Marks bölümündeki Label kutucuğuna sürükleyip barların üzerinde üretim değerlerinin de yazmasını sağlıyoruz. Böylelikle tooltip içerisinde gözükecek görsel biraz daha açıklayıcı hale geldi.

Artık Viz in Tooltip’imiz hazır. Örneğin haritada Rusya üzerine geldiğimizde, harita üzerinde renklerle ifade ettiğimiz ortalama üretim miktarını oluşturan yıllık üretim miktarları tooltip içerisinde kullanıcıya gösteriliyor.

Daha fazla detay için : Tableau Online Help for Viz in Tooltips

DOUBLE-CLICK ILE RAPOR GÖRSELLERİ OLUŞTURMA

(29 Ekim 2017)

Tableau ile bir rapor görseli oluştururken, kullanıcılar measure ve dimension objelerini herhangi bir yere sürüklemeden yalnızca objelerin üzerine çift tıklayarak da çalışabilirler. Tableau ile yeni çalışmaya başlayan kullanıcılar için bu oldukça pratik bir çalışma yöntemidir. Bu şekilde raporlar oluşturulurken, Tableau tıklanan her bir objenin tipine ve tıklama öncesi görünen rapor görseline bakarak akıllı bir yönlendirme algoritması çalıştırarak bir sonraki görselin ne olması gerektiğine hızlı bir şekilde karar verir.

Somut bir örnek üzerinden gidelim. Elimizde birden fazla şirketin 2000 – 2017 yılları arası yıllık ciro, karlılık ve personel gideri verileri olsun.

Ciro bilgisine tıkladığımızda Tableau otomatikman bir bar chart oluşturur. Raporlamaya herhangi bir measure değeri tıklanarak başlandığında, bir bar char ile bu değeri göstermek Tableau’nun her zaman tercih ettiği ilk başlangıç görselidir.

Daha sonra Şirket Adı dimension’ına tıkladığımızda Tableau bir önceki bar görünümünü her bir şirket için kırarak göstermeye başlar.

Tarih'e tıkladığımızda bar chart’ları, line grafiğine çevirip ciro değişim trendini göstermeye başlar.

Ciro yanında ikinci bir measure değeri olan Personel Gideri bilgisine tıklandığında da Ciro trendlerine benzer bir şekilde Personel Gideri trendini de ekler.

Görüldüğü gibi yalnızca objelerin çift tıklanması sonucu Tableau her bir rapor objesini ilgili Rows, Columns ve Marks alanına yerleştirmekte. Tableau'nun çift tıklama ile rapor oluştururken nasıl bir davranış sergilediğini aşağıdaki başlıklar altında şöyle özetleyebiliriz:

1. EXCEL BENZERİ CROSS-TAB GÖRÜNÜMÜ :Herhangi bir görsel sonuç değil, excel benzeri bir cross-tab görüntüsü isteniyorsa bir dimension tıklayarak rapor oluşturulmaya başlanmalıdır.

Şirket Adı > Tarih > Ciro > Kar > Personel Gideri sıralaması ile objeler tıklandığında, ilk tıklanan bilgi bir dimension olduğu için Tableau cross-tab formatında aşağıdaki görseli sunacaktır.

2. BAR CHART GÖRÜNÜMÜ :Herhangi bir measure değeri ile başlanıp, bu measure değerini kıracak dimension'lar eklendiği sürece, Tableau her bir tıklamaya bir bar chart görseli ile cevap verecektir. Tıklanan dimension'ın bir tarih bilgisi olması durumunda Tableau bar chart görünümünden, trend görüntüsü veren bir line chart'a dönüş yapar.

Yukarıda verdiğimiz ilk örnekte Ciro > Şirket Adı sıralaması ile başlamıştık ve Tableau bar chart görüntüleri ile cevap vermişti. Eklediğimiz ikinci dimension tarih olunca bar chart'lar line'lara dönüşmüş ve ciro trendini gösterir hale gelmişti.

3. LINE CHART GÖRÜNÜMÜ :Bir measure ardından tarih dimension'ına tıklanması durumunda Tableau line chart ile cevap verir. Bundan sonra eklenen her bir dimension, görseli farklı line chart kırılımlarına dönüştürür.

Ciro > Tarih > Şirket Adı sıralamasıyla başlandığı durumda elde edilecek görsel aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu örnekte Şirket Adı eklendiğinde, Tableau her bir şirketi farklı renklerle aynı grafik üzerinde göstermeyi tercih etti. Şirket Adı dimension'ının Marks bölümünde Color üzerine atılmış olduğunu görebiliyoruz.

Kullanıcılar dilerse Color Mark'ı üzerine sürüklenmiş Şirket Adı objesini alıp, örneğin Rows bölümüne sürükleyip aşağıdaki görseli kendi müdaheleleri ile elde edebilirler. Ancak Tableau'nun tercih ettiği görselin çok daha başarılı olduğunu kabul etmek ve Tableau'nun hakkını vermek lazım.

4. MATRİS GÖRÜNÜMÜ :İki measure ile başlanıp daha sonra bir dimnension tıklandığında aşağıdaki gibi bir matris görüntüsü elde edilecektir.

Ciro > Kar > Şirket Adı sıralaması ile ilerlediğimizde elde ettiğimiz matris görünümünde, matris içerisindeki her bir şekil farklı şirket adlarını temsil etmektedir.

5. HARİTA GÖRÜNÜMÜ :Coğrafi konum ifade eden bir obje ile başlandığında Tableau harita görünümü ile cevap verir. Bundan sonra eklenecek dimension ve measure değerleri Marks bölümüne taşınır ve harita üzerinde renkler ve şekiller oluştuırarak analizi detaylandırır.

Verimize şirketlerin her birinin kurulu olduğu il adlarını da ekleyelim. İl Adı > Ciro > Kar sıralaması ile ilerlediğimizde Tableau'nun aşağıdaki gibi bir harita görseli ile başladığını, ve eklenen yeni alanların harita üzerinde farklı renk ve şekiller oluşturduğunu gözlemliyoruz.

Tableau'nun, "We help people see and understand data" vizyonundan yola çıkarak, herkes için veri analizini kolaylaştırma yolunda sunduğu olanaklardan oldukça kullanışlı bir örneği görmüş olduk. Sizler de yalnızca rapor objelerine tıklayarak Tableau'nun ne kadar efektif sonuçlar ürettiğini bizzat gözlemlemelisiniz!

Fortune : Tableau Software, geleceğin 50 şirketinden biri!

(29 Ekim 2017)

Fortune, geçtiğimiz günlerde The Future 50 listesini açıkladı. Liste ile ilgili bilgilere şu linkten ulaşmak mümkün : http://fortune.com/future-50/

Liste, adından da anlaşılacağı gibi geleceğin şirketi olması öngörülen 50 adet şirketi içeriyor. Peki ne demek geleceğin 50 şirketi? Hangi kriterler göz önüne alınarak bu sonuç elde edilmiş?

Yöntem çok basit. Fortune ve Boston Consulting Group ortaklığı ile yürütülen araştırmada, öncelikle önümüzdeki yıllarda hızla gelişmeye devam edecek sektörler belirlenmiş. Sonrasında da sektördeki bu gelişimi destekleyebilecek ve açığı doldurabilecek kapasitedeki şirketler listeye dahil edilmiş. Şirketlerin vizyonu ve stratejisi, insan kaynağı, ürettikleri teknoloji ve yaptıkları yatırımlar, şirket yapısı gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan Şirket Potansiyeli bu seçimdeki en önemli karar kriteri olmuş.

Liste iki bölümden oluşuyor : Leaders ve Challengers.

Şu anki şirket değeri 20 Milyar USD üzerinde olan şirketler Leaders başlığı altında, altında olanlar da Challengers başlığı altında toplanmış. Leaders başlığı altındaki ilk 4 çok şaşırtıcı değil:

  Marc Benioff’un Salesforce’u,

  Elon Musk’ın Tesla’sı,

  Mark Zuckerberg’in Facebook’u

  Reed Hastings’in Netflix’i…

Bu konulara ilgili duyan herhangi birine de sorulsa, verilecek cevaplar muhtemelen üç aşağı beş yukarı aynı olurdu.

"Herkes için Analitik" sloganı ile yola çıkan, veri analizi ile ilgilenen herkese tek bir platform üzerinden tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen Tableau Software’in de bu listede yerini almış olması, bir çok destekleyici veriye bakıldığında aslında çok şaşırtıcı olmadı.

Bunlardan biri Forbes’un açıkladığı “En çok talep artışı olan teknik yetkinlikler” raporu idi. Forbes, iş ilanlarında aranan teknik yetkinlikler arasında en çok artış gösterenleri, 40.000 online iş arama sitesini ve milyonlarca iş ilanını tarayarak tespit etmiş ve şu sıralamayı yapmıştı:

  1. Big Data (Information Technology): 3,977%

  2. Node.js (Design): 2,493%

  3. Tableau (Research and Analysis): 1,581%

  4. NoSQL (Information Technology): 1,002%

  5. Apache Hadoop (Information Technology): 704%

  6. HTML5 (Information Technology): 612%

  7. Python (Research and Analysis): 456%

  8. Oracle (Sales): 382%

  9. JSON (Information Technology): 318%

  10. Salesforce CRM (Sales): 292%

Bu liste belirli bir sektör ve yetkinlik alanı gözetilerek değil, tüm sektörler ve aklınıza gelebilecek tüm teknik yetkinlikler göz önünde bulundurularak hazırlandı ve Tableau’nun %1.581’lik artışı gerçekten çok etkileyici.

Şu anda linkedin’de yayınlanmış olan aktif iş ilanlarına baktığımızda, Tableau’nun sektörün eski oyuncularına ciddi bir fark attığını görüyoruz. İçinde Tableau geçen 20 bin üzerinde aktif iş ilanına karşılık, sektörün diğer oyuncularının geçtiği ilanlar bunun ancak %25-30’u düzeyinde.

2003 yılında kurulmuş ve çok kısa zamanda 160 ülkede 61.000 müşteri account’una ulaşarak baş döndürücü bir gelişim sağlamış Tableau Software, gelişime ve yatırımlara tüm hızıyla devam ediyor. Ekim ayında gerçekleşen Tableau Conference 2017’deki Tableau Vision sunumu, herkesi önümüzdeki dönem gelecek yeniliklerle ilgili yine oldukça heyecanlandırdı. Tableau Conference 2017’deki oturumların video kayıtlarına tclive portalinden (http://tclive.tableau.com/SignUp) erişilebilmekte. Özellikle Tableau Vision sunumu ve müşteri başarı hikayeleri mutlaka izlenmeli.

IT sektöründeki pek çok kişi için en önemli referans çalışması olan Gartner Magic Quadrant’ın 2018 başında yayınlanacak sonuçlarını da merakla bekliyoruz. Tableau’nun diğer rakipleri ile arasındaki fark açılmaya devam edecek gibi gözüküyor.

DATA INTERPRETER

(30 Ekim 2017)

Tableau Desktop ile birden fazla veri kaynağına veri yapılarını ve sorgulama dillerini/yöntemlerini bilmeden bağlanmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kurumların elinde var olan çok çeşitli veri tabanı teknolojilerinin yanında, halen en çok kullanılan veri kaynaklarının başını Excel dosyalar çekmekte. Bu dosyalar kurum içinde oluşturulmuş bir takım özel rapor dosyaları olabileceği gibi, ham veri içeren listeler veya dış kurumlardan gelen belirli rapor şablonları şeklinde de olabilmekte.

Çoğunlukla Excel dosyalar ile çalışılırken, merge edilmiş alanlar, rapora eklenmiş notlar ve bir takım özel formatlama işlemleri sebebiyle bir excel dosyayı raporlanabilir formata getirmek için kullanıcılar dosyalar üzerinde yapısal değişiklikler yapmak zorunda kalmaktadır. Tableau, kullanıcılarını bu dertten kurtaracak Data Interpreter denen bir özelliğe sahip. Data Source tab'ında bir Excel dosyaya bağlanıldığında Sheets başlığının hemen altında bir checkbox yanında "Use Data Interpreter" şeklinde bir seçenek görürüz. Bu checkbox tıklanarak Data Interpreter aktive edilebilir.

Aşağıdaki excel dosyaya bağlandığımızda, Data Interpreter dosyayı bu özel formattan nasıl arındırıyor bunu birlikte inceleyelim.

Excel dosyaya bağlanalım ve Data Interpreter'i aktive etmeden önce view data simgesine tıklayarak verinin nasıl görüntülendiğini inceleyelim.

Aşağıda gördüğümüz gibi Tableau şu an kolon başlıklarını, merge edilmiş alanları ve rapor içerisindeki notları ayrıştıramadığı için elde ettiğimiz veri raporlanabilir formatta bir veri değil.

"Use Data Interpreter" seçeneğine tıklayıp tekrar view data dediğimizde artık elde ettiğimiz verinin raporlamaya hazır olduğunu görüyoruz.

Sol üstte tıklayarak data interpreter'i aktif hale getirdiğimiz checkbox'ın hemen yanında "Cleaned with Data Interpreter" iberesi ile, verinin Data Interpreter ile temizlendiği ve formatının düzenlendiğini anlıyoruz. Bunun hemen altında da Review the results linkini göreceğiz. Bu linke tıklayarak Tableau'nun data interpreter çalıştıktan sonra veri dosyası üzerinde ne gibi çalışmalar yaptığını özetleyen bir rapora ulaşabiliriz. Aşağıdaki görüntüde görüldüğü üzere, Review the results linkine tıklandıktan sonra açılan dosyanın ilk sheetinde data interpreter'in hücreler üzerinde yapması muhtemel operasyonların tanımlarını görüyoruz. Bazı alanlar kolon başlıkları olarak tanınıyor, bazı alanlar excel üzerinde merge edilmiş hücrelerden ayrıştırılarak oluşturuluyor, bazı hücreler veri alanı olarak değerlendirilmediği için tamamen temizlenip çıkarılıyor vs gibi aksiyonlar görüyoruz burada.

İkinci sheete tıkladığımızda da, bir önceki sheet içerisinde tanımlanmış operasyonların hangi hücreler üzerinde uygulandığını görebiliyoruz.

Excel dosyaya bağlanarak elde ettiğimiz veri artık yapısal olarak kullanıma hazır. Sağ taraftaki data source tasarım bölümüne sürüklediğimizde de, dosyaya ilk bağlandığımız andaki karmaşa ve format bozukluğunun artık giderilmiş olduğunu görebiliyoruz.

Data interpreter ile ilgili son bir kaç not:

   1. Kolon sayısı 2000 üzerinde olan veri kaynaklarını desteklemiyor. Kolon sayısı çok fazla olan veri kaynakları için satır sayısı da önemli bir kriter haline gelebiliyor.

   2. Eğer Tableau Desktop verinin temizlenip formatlanması için ekstra desteğe ihtiyaç görümüyorsa Data Interpreter seçeneği görüntülenmeyecektir.

   3. Data Interpreter veri değerlerini güncelleyecek herhangi bir değişiklik yapmaz. Yalnızca kolon başlıkları, veri alanları ve veri alanı olmayan hücreleri tespit edip bunları ayrıştırarak, bağlanılan veriyi raporlanabilir bir formatta sunmayı amaçlamaktadır.

CUSTOM SHAPE

(1 Kasım 2017)

Shape'ler Tableau üzerinde verileri görselleştirip analiz sonuçlarını ifade etmekte kullandığımız önemli detaylardan biridir. Tableau'nun kendi shape paleti içerisinde bir çok shape tipi sunulmakta, ancak Tableau kullanıcıları jpeg, png vs gibi resim formatlarını kendi özel shape'leri olarak da Tableau içerisine entegre edebilmektedirler. Kullanıcılar tarafından eklenen bu tür shape'lere custom shape diyoruz.

Custom shape eklemek çok kolay. Tableau kurulumu esnasında Tableau repository klasörlerinin bulunduğu dizine gidip, burada mevcut bir shape klasörüne veya kendi oluşturacağımız bir shape klasörüne kendi custom shape'lerimizi de kaydetmek mümkün.

Tableau repository klasörleri Windows işletim sistemlerinde şu dizin altına konumlandırılır : C:\Users\myuser\Documents\My Tableau Repository\Shapes. Yapılması gereken sadece Shapes dizini altında var olan klasörlerden birinin içine kullanmak istediğimiz shape'i koymak, veya yeni bir klasör oluşturarak bu yeni klasör içine kopyalamak.

Shape dizinine gidip buraya Yeni klasör adında bir klasör ekleyip, içerisine kendi bulduğumuz jpg ve png uzantılı resim dosyalarını ekliyoruz.

Tableau Desktop'a döndüğümüzde Marks bölümündeki dropdown box'tan Mark tipini Shape seçip, altta Shape kutucuğunun da görüntülenmesini sağlıyoruz. Bu kutucuğun üzerine tıklayıp, More Shapes seçeneğini seçtiğimizde Shape Palette içerisinde yarattığımız yeni shape klasörünün görüntülendiğini görebiliyoruz. Eğer görüntülenmezse Reload Shapes butonuna tıklayarak görünür olmasını sağlayabiliriz.

Shape'lerimiz artık kullanıma hazır. Bu arada belirtmekte fayda var, shape'leri Tableau içerisinde her zaman beyaz zemin üzerinde kullanmayabiliyoruz. Örneğin renklendirilmiş haritalar üzerinde, veya farklı renkli arka planlar üzerinde de kullanmamız gerekebileceğinden; bulacağımız shape'lerin transparan olmasında fayda var.

Şimdi basit bir örnek üzerinden Shape kullanımını da gösterelim. Elimizde Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve bunların üyeliğe kabul edilme tarihleri var. Üyelik tarihi ve ülke adlarını aşağıdaki gibi satır ve kolonlara sürüklüyoruz. Şu anda herhangi bir measure seçili olmadığı için, iki dimension arasındaki ilişkiyi tableau kendisi bir shape atayarak gösterdi.

Tableau'nun default olarak atadığı bu Shape'i değiştirmek için, Marks bölümündeki Shape kutucuğuna tıklayıp More Shapes seçeneğine tıklıyoruz. Açılan Edit Shape penceresinki Shape Palette seçiminden, yeni yarattığımız Yeni klasör paletini seçip, buradan check mark'ı yeni shape olarak atıyoruz. Ve görüntüdeki shape, bizim eklediğimiz custom shape ile değişiyor.

Bir diğer örnekte de dünya nüfusunun ülkelere dağılımını göstereceğiz, ancak nüfus measure'ını harita üzerinde renklendirme ile değil custom shape'lerimizin boyutu ile göstereceğiz. Elimizde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir dünya haritası ve Marks bölümünde Color üzerine bırakılmış Population measure'ı var.

Ülkelerin nüfus büyüklüklerini artık filled map formatında değil, harita üzerindeki shape'ler ile göstermek istiyoruz. Bunun için Color üzerinde gözüken Population measure'ını, yine Marks bölümünde yer alan Size kutucuğuna sürüklüyoruz.

Tableau bu işlem sonrasında haritadaki renkleri temizledi ve otomatik atadığı yuvarlak simgesi ile nüfus büyüklüklerini göstermeye başladı. Bu yuvarlak simgesini değiştirmek için aşağıda görüldüğü gibi Mark tipini Shape olarak değiştirip, bir önceki örnekte olduğu gibi Shape Palette'ten yeni eklediğimiz shape klasörünü buluyoruz. Klasörden insan ikonunu seçiyoruz.

Marks altındaki Size kutucuğundan, ekranda görülen shape'in boyutunu da biraz daha büyültüp görsel olarak daha kullanışlı hale getiriyoruz.

Hatta Population measure'ını Colour üzerine de sürükleyip, nüfus miktarlarına göre shape'lerin renkli gösterilmesini de sağlayaıp görsel açıdan biraz daha albeni katabiliriz tasarımımıza. Örneğin Çin üzerindeki shape büyük olduğu gibi renkleri de bu nüfus büyüklüğünü gösterecek şekilde düzenlenmiş oldu.

TABLEAU İLE BİRDEN FAZLA METRİĞİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

(2 Kasım 2017)

Tableau ile yapılan görsel analiz çalışmalarında birden fazla metriğin birlikte aynı anda analiz görselinde bulundurulması ve bunlar arasında kullanıcıların karşılaştırma yapma gereksinimleri olabilir.

Bu şekilde birden fazla metriğin görselleştirilmesi durumunda Tableau ile aşağıda da detaylarından bahsedeceğimiz bir çok görsel alternatifi, çok pratik bir şekilde üretmek mümkündür.

Elimizde 2000 - 2017 arası yıllara ait ciro, kar ve personel gideri verileri olsun. Ciro metriği ve tarih dimension'ına sırasıyla tıkladığımızda Tableau otomatikman aşağıdaki görseli oluşturacaktır. (Double-Click ile rapor görselleri oluşturma yazımızda, objelerin üzerine çift tıklama ile görsel oluşturulmak istendiğinde Tableau'nun bu talebe nasıl karşılık verdiğinden detaylı olarak bahsetmiştik).

Buraya ikinci bir metrik olan Personel Gideri'i trendini de ekleyerek ciro trendi ile birlikte analiz etmek istiyoruz. Personel gideri objesine çift tıkladığımızda tableau bunu otomatikman bir önceki grafiğin altına ikinci bir grafik olarak ekleyecektir. Marks bölümünde tüm Mark'ların özelliklerini All başlığı altından değiştirebiliyorken, ciro ve personel gideri metriklerine ait mark'ları değiştirmemiz için iki seçenek daha bulunduğunu görüyoruz. All başlığından tüm görsel içerisindeki özellikleri değiştirebileceğimiz gibi, her bir metriğin kendi mark tipini de ayrı ayrı değiştirmek bu şekilde mümkün hale geliyor.

Mark tipleri, boyutları, renkleri, görsel üzerine eklenecek veri etiketleri vs gibi bir çok özelliği her bir grafik için ayrı ayrı değiştirip aşağıdaki gibi farklı grafik görüntüleri elde etmek mümkün.

Hatta kar metriğine de tıklayıp, üçüncü bir metrik olarak analizlerimizin içerisine girmesini sağlayabiliriz.

Tableau, metriklere yalnızca çift tıklayarak görsele eklemek istediğimizde, bu verileri ayrı ayrı grafikler içerisinde alt alta sıralama yönünde tercih kullandı. Bu gösterim "Individual Axes" adıyla anılıyor. Individual Axes dışında "Blended Axes" ve "Dual Axes" gibi görsel seçenekler üretmek de mümkündür. Görselleri diğer alternatiflere dönüştürmek için ne yapmak gerekir şimdi buna değinelim.

Var olan metriklerle beraber analize eklemek istediğimiz yeni metriği aşağıdaki gibi var olan grafiğin sağına sürükleyip bıraktığımızda Tableau iki metriği aynı grafik üzerinde gösteremeye başlar. Bu görüntüye de "Dual Axes" adı verilir.

Sol tarafta ciro için sağ tarafta da kar metriği için birer ölçek eklendi ve her iki measure üst üste gösterilmeye başlandı. Grafiğin sağında ve solundaki ölçekleri her iki measure için de ortak hale getirmek için, üzerinde sağa tıklayıp Synchronize Axis seçeneğini seçiyoruz.

Tekrar yalnızca ciro'nun ekranda gözüktüğü hale geri dönüyoruz ve mark tipini line olarak değiştiriyoruz. Bu sefer kar metriğini bir öncekinin aksine grafiğin sol tarafına sürüklediğimizde "Blended Axes" görüntüsü elde ediyoruz.